Baş sahypa

Sergileriň sanawy

Serginiň ady:
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 16 ýyllygy mynasybetli sergi hem-de Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň maslahaty
Serginiň senesi:
17.03.2024 - 19.03.2024
Habarlaşmak:
Telefon: (+99312) 39 89 81   (+99312)398969
Email: info@cci.gov.tm   5@cci.gov.tm
Serginiň ady:
Türkmenistanyň Söwda toplumynyň sergisi
Serginiň senesi:
3.04.2024 - 5.04.2024
Habarlaşmak:
Telefon: (+99312) 39 89 81   (+99312)398969
Email: info@cci.gov.tm   5@cci.gov.tm
Serginiň ady:
Azyk önümleriniň döwrebap tehnologiýalarynyň «Agro-Pak Turkmenistan and Turkmen Food» atly halkara sergisi
Serginiň senesi:
15.05.2024 - 17.05.2024
Habarlaşmak:
Telefon: (+99312) 39 89 81   (+99312)398969
Email: info@cci.gov.tm   5@cci.gov.tm
Serginiň ady:
«Ak şäherim Aşgabat» atly XXIII köpugurly halkara sergisi
Serginiň senesi:
24.05.2024-25.05.024.
Habarlaşmak:
Telefon: (+99312) 39 89 81   (+99312)398969
Email: info@cci.gov.tm   5@cci.gov.tm
Serginiň ady:
Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli Türkmen halysynyň milli muzeýinde haly we haly önümleriniň sergisi
Serginiň senesi:
26.05.2024
Habarlaşmak:
Telefon: (+99312) 39 89 81   (+99312)398969
Email: info@cci.gov.tm   5@cci.gov.tm
Serginiň ady:
«Turkmenistan is open» atly maýa goýum forumy we sergisi
Serginiň senesi:
26.06.2024-27.06.2024.
Habarlaşmak:
Telefon: (+99312) 39 89 81   (+99312)398969
Email: info@cci.gov.tm   5@cci.gov.tm
Serginiň ady:
Türkmenistanyň ykdysadyýetine ýokary tehnologiýalary we innowasiýalary çekmek boýunça halkara forumy we sergisi
Serginiň senesi:
04.09.2024 - 06.09.2024
Habarlaşmak:
Telefon: (+99312) 39 89 81   (+99312)398969
Email: info@cci.gov.tm   5@cci.gov.tm
Serginiň ady:
Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 33 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi
Serginiň senesi:
19.09.2024 - 21.09.2024
Habarlaşmak:
Telefon: (+99312) 39 89 81   (+99312)398969
Email: info@cci.gov.tm   5@cci.gov.tm
Serginiň ady:
«Saglygy goraýyş, bilim we sport Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe» atly halkara sergisi we ylmy maslahaty
Serginiň senesi:
10.10.2024 - 12.10.2024
Habarlaşmak:
Telefon: (+99312) 39 89 81   (+99312)398969
Email: info@cci.gov.tm   5@cci.gov.tm
Serginiň ady:
«Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2024» atly halkara maslahaty we halkara sergisi
Serginiň senesi:
23.10.2024-25.10.2024
Habarlaşmak:
Telefon: (+99312) 39 89 81   (+99312)398969
Email: info@cci.gov.tm   5@cci.gov.tm
Serginiň ady:
«Türkmenistanyň gurluşygy, senagaty, energetikasy-2024» atly halkara sergisi we «Türkmenistanyň gurluşyk, senagat, energetika pudaklarynyň ösüşi» atly maslahat
Serginiň senesi:
03.11.2024 - 05.11.2024
Habarlaşmak:
Telefon: (+99312) 39 89 81   (+99312)398969
Email: info@cci.gov.tm   5@cci.gov.tm
Serginiň ady:
Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel – 2024» atly halkara sergisi we ylmy maslahaty
Serginiň senesi:
14.11.2024 - 16.11.2024
Habarlaşmak:
Telefon: (+99312) 39 89 81   (+99312)398969
Email: info@cci.gov.tm   5@cci.gov.tm