Baş sahypa / Kärhanalarymyz

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň «Türkmenterjime» kärhanasy

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň «Türkmenterjime» kärhanasy

  • Ýazmaça we dilden terjime etmek;
  • Terjimeleri tassyklamak.

Полная информация

Salgy : Türkmenistan, 744000, Aşgabat ş. B.Garryýew köçesi, 17


Telefon : (+993 12) 94-19-78


Faks : (+993 12) 94-14-53


Elektron poçta : turkmentranslation@gmail.com