Habarlaşmak: (+99312) 39 89 81

Habarlaşmak | Dil saýlaň

Baş sahypa

Kärhanalarymyz

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň «Türkmenbaşyekspertiza» kärhanasy

  • Harydyň mukdary we hili boýunça ekspertizany geçirmek;
  • Harydyň gelip-çykyş sertifikatyny bermek;
  • ТН-ВЭД kodyny almakda ýardam bermek;
  • Gümrük dellalynyň işi;
Salgy: Türkmenistan, 745000, Türkmenbaşy ş. D.Azady köçesi, 49 jaýy
Tel.: (+993 243) 2-43-60, 2-09-58
Faks:(+993 243) 2-43-60, 2-09-58
Elektron poçta: turkmenbashiekspertiza@mail.ru