Baş sahypa / Kärhanalarymyz

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň «Türkmenbaşyekspertiza» kärhanasy

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň «Türkmenbaşyekspertiza» kärhanasy

  • Harydyň mukdary we hili boýunça ekspertizany geçirmek;
  • Harydyň gelip-çykyş sertifikatyny bermek;
  • ТН-ВЭД kodyny almakda ýardam bermek;
  • Gümrük dellalynyň işi;

Полная информация

Salgy : Türkmenistan, 745000, Türkmenbaşy ş. D.Azady köçesi, 49 jaýy


Telefon : (+993 243) 2-43-60, 2-09-58


Faks : (+993 243) 2-43-60, 2-09-58


Elektron poçta : 12@cci.gov.tm