Habarlaşmak: (+99312) 39 89 81

Habarlaşmak | Dil saýlaň

Baş sahypa

Agzalyk

NÄDIP TÜRKMENISTANYŇ SSE AGZASY BOLMALY?Hojalyk jemgyýet we hususy kärhanalar üçin:

 • Arza (berlen nusgada) 
 • Şahsy maglumat (berlen nusgada)
 • Pasportyň nusgasy
 • Giriş we ýyllyk agzalyk töleg tabşyrygy (berlen nusgada)
 • Döwlet hasaba alnandygy we bitewi döwlet sanawyna girizilendigi barada şahadatnamanyň nusgasy
 • Türkmenistandaky wekilhana ýa-da şahamça barada düzgünnama (diňe daşary ýurt kärhanalaryna degişli)

Hususy telekeçiler üçin:

 • Arza ( berlen nusgada ) 
 • Şahsy maglumat ( berlen nusgada )
 • Pasportyň nusgasy
 • Hususy telekeçiniň hasaba alyş şahadatnamasy
 • Telekeçilik patentiniň nusgasy
 • Salgyt bellige alyş şahadatnamasy 
 • Giriş we ýyllyk agzalyk töleg tabşyrygy (berlen nusgada) 

 

Habarlaşmak üçin

membershipccitm@gmail.com

4@cci.gov.tm

39-89-29  

39-88-90 

39-88-49