Baş sahypa

Kärhanalarymyz

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Balkan welaýat söwda-senagat kärhanasy

 • Harydyň mukdary we hili boýunça ekspertizany geçirmek;
 • Harydyň gelip-çykyş sertifikatyny bermek;
 • ТН-ВЭД kodyny almakda ýardam bermek;
 • Gümrük dellalynyň işi;
 • Söwda-senagat edarasynyň agzalaryna we onuň hyzmatdaşlaryna geçirilýän sergilere, ýarmarkalara, işewürler maslahatlara we maslahatlara gatnaşmaga ýardam bermek;
 • Harytlaryň we hyzmatlaryň eksporty bilen bagly bolan başga resminamalary resmileşdirmek;
 • Welaýatlaryň çäklerinde  sergileri, ýarmarkalary, işewürler maslahatlary we maslahatlary geçirmek;
 • Maslahat beriş hyzmatlary we marketing seljermeleri;
 • Ýazmaça we dilden terjime etmek;
 • Terjimeleri tassyklamak.

Doly maglumatlar

Salgy : Türkmenistan, Balkan welaýaty 745100, Balkanabat ş. kwartal 115, 3 jaýy


Telefon : (+993 222) 6-75-42


Faks : (+993 222) 6-75-43


Elektron poçta : 11@cci.gov.tm


Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Mary welaýat söwda-senagat kärhanasy

 • Harydyň mukdary we hili boýunça ekspertizany geçirmek;
 • Harydyň gelip-çykyş sertifikatyny bermek;
 • ТН-ВЭД kodyny almakda ýardam bermek;
 • Gümrük dellalynyň işi;
 • Söwda-senagat edarasynyň agzalaryna we onuň hyzmatdaşlaryna geçirilýän sergilere, ýarmarkalara, işewürler maslahatlara we maslahatlara gatnaşmaga ýardam bermek;
 • Harytlaryň we hyzmatlaryň eksporty bilen bagly bolan başga resminamalary resmileşdirmek;
 • Welaýatlaryň çäklerinde  sergileri, ýarmarkalary, işewürler maslahatlary we maslahatlary geçirmek;
 • Maslahat beriş hyzmatlary we marketing seljermeleri;
 • Ýazmaça we dilden terjime etmek;
 • Terjimeleri tassyklamak.

Doly maglumatlar

Salgy : Türkmenistan, Mary welaýaty 745400, Mary ş. Aşgabat köçesi, 90


Telefon : (+993 522) 7-19-78, 7-19-74


Faks : (+993 522) 7-19-78


Elektron poçta : 15@cci.gov.tm


Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Lebap welaýat söwda-senagat kärhanasy

 • Harydyň mukdary we hili boýunça ekspertizany geçirmek;
 • Harydyň gelip-çykyş sertifikatyny bermek;
 • ТН-ВЭД kodyny almakda ýardam bermek;
 • Gümrük dellalynyň işi;
 • Söwda-senagat edarasynyň agzalaryna we onuň hyzmatdaşlaryna geçirilýän sergilere, ýarmarkalara, işewürler maslahatlara we maslahatlara gatnaşmaga ýardam bermek;
 • Harytlaryň we hyzmatlaryň eksporty bilen bagly bolan başga resminamalary resmileşdirmek;
 • Welaýatlaryň çäklerinde  sergileri, ýarmarkalary, işewürler maslahatlary we maslahatlary geçirmek;
 • Maslahat beriş hyzmatlary we marketing seljermeleri;
 • Ýazmaça we dilden terjime etmek;
 • Terjimeleri tassyklamak.

Doly maglumatlar

Salgy : Türkmenistan, Lebap welaýaty 746100, Türkmenabat ş. Lälereýhan köçesi, 19


Telefon : (+993 422) 3-38-59


Faks : (+993 422) 3-18-53


Elektron poçta : 14@cci.gov.tm


Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Daşoguz welaýat söwda-senagat kärhanasy

 • Harydyň mukdary we hili boýunça ekspertizany geçirmek;
 • Harydyň gelip-çykyş sertifikatyny bermek;
 • ТН-ВЭД kodyny almakda ýardam bermek;
 • Gümrük dellalynyň işi;
 • Söwda-senagat edarasynyň agzalaryna we onuň hyzmatdaşlaryna geçirilýän sergilere, ýarmarkalara, işewürler maslahatlara we maslahatlara gatnaşmaga ýardam bermek;
 • Harytlaryň we hyzmatlaryň eksporty bilen bagly bolan başga resminamalary resmileşdirmek;
 • Welaýatlaryň çäklerinde  sergileri, ýarmarkalary, işewürler maslahatlary we maslahatlary geçirmek;
 • Maslahat beriş hyzmatlary we marketing seljermeleri;
 • Ýazmaça we dilden terjime etmek;
 • Terjimeleri tassyklamak.

Doly maglumatlar

Salgy : Türkmenistan, Daşoguz welaýaty 746300, Daşoguz ş. Türkmenistan köçesi, 14


Telefon : (+993 322) 7-01-75


Faks : (+993 322) 7-01-76


Elektron poçta : 13@cci.gov.tm


Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň «Türkmenekspertiza» kärhanasy

 • Harydyň mukdary we hili boýunça ekspertizany geçirmek;
 • Harydyň gelip-çykyş sertifikatyny bermek;
 • ТН-ВЭД kodyny almakda ýardam bermek;
 • Gümrük dellalynyň işi;

Doly maglumatlar

Salgy : Türkmenistan, 744000, Aşgabat ş. B.Garryýew köçesi, 17


Telefon : (+993 12) 94-03-29


Faks : (+993 12) 94-31-40


Elektron poçta : turkmenekspertiza@mail.ru


Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň «Türkmenbaşyekspertiza» kärhanasy

 • Harydyň mukdary we hili boýunça ekspertizany geçirmek;
 • Harydyň gelip-çykyş sertifikatyny bermek;
 • ТН-ВЭД kodyny almakda ýardam bermek;
 • Gümrük dellalynyň işi;

Doly maglumatlar

Salgy : Türkmenistan, 745000, Türkmenbaşy ş. D.Azady köçesi, 49 jaýy


Telefon : (+993 243) 2-43-60, 2-09-58


Faks : (+993 243) 2-43-60, 2-09-58


Elektron poçta : 12@cci.gov.tm


Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň «Türkmenterjime» kärhanasy

 • Ýazmaça we dilden terjime etmek;
 • Terjimeleri tassyklamak.

Doly maglumatlar

Salgy : Türkmenistan, 744000, Aşgabat ş. B.Garryýew köçesi, 17


Telefon : (+993 12) 94-19-78


Faks : (+993 12) 94-14-53


Elektron poçta : turkmentranslation@gmail.com


Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň «Söwda öýi» kärhanasy

 • Lomaý we bölek söwda;
 • Eksport we import boýunça hyzmatlary;
 • Wekilçilik hyzmatlary;
 • Çaphana hyzmatlary;

Doly maglumatlar

Salgy : 744000, Aşgabat ş. Çandybil şaýoly, 143


Telefon : (+99312) 39-89-40,41,42


Faks : (+99312) 39-89-79


Elektron poçta : ccitm15@online.tm