Habarlaşmak: (+99312) 39 89 81

Habarlaşmak | Dil saýlaň

Baş sahypa

Türkmenistanly önüm öndürijileriň söwda teklipleri

№1 «Mizemez gadam» HK

"Mizemez gadam" hususy kärhanasy meýilnamalaşdyryşdan we dizaýndan başlap, desgalaryň işe girizilmegine çenli, şeýle hem gurluşyk materiallaryny öndürmek ýaly işleri amala aşyrýar: bitumly gidroizolýasiýa materiallary, bitum mastiki, bitum emulsiýa mastiki, gury minomlar . Zawodyň önümleri gurluşyklarda giňden ulanylýar.