Habarlaşmak: (+99312) 39 89 81

Habarlaşmak | Dil saýlaň

Baş sahypa

Ýerli markalar

"Abraýly önüm" Hk

Ahal welaýaty, Ak bugdaý etr., Änew ş., köç., Wodnikow,jaý 2, +993137 35365 , +99313736272 , +99362 798989 , officialabraylymebel@gmail.com , bayramhosh@gmail.com abraylymebel.com.tm

2022-05-12 13:36:36

"Altyn tug" HK

Daşoguz wel, S.A.Nyýazow adyndaky etr., J.Hudaýbergenow adyndaky geňeşligi

2022-05-12 13:36:36

"Erkin Gurluşyk" HK

Mary şäheriniň Bitaraplyk köçesiniň 18-nji jaýy (Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň binasy 7-nji gat), +993 522 7-26-25 , +993 61 70-74-54

2022-05-12 13:36:36

"Gündogar akymy" hojalyk jemgyýeti

Aşgabat şäheri, Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 160/1-nji jaýy., +99364019928 , h.hangeldyev@gmail.com

2022-05-12 13:36:36

"Ýigit" hojalyk jemgyýeti

Aşgabat ş, Bagtyýarlyk etr, Garagum köçe 9, +993 12-24-40-50, www.yigithj.com

2022-05-12 13:36:36

"Miweli ülke" hususy kärhana

Mary şäheri, Peşenaly köçe 33-nji jaý,+993 522 7-98-89, miveliulke.com.tm

2022-05-12 13:36:36

"Ter önüm" hojalyk jemgyýeti

Ahal welaýaty, Ak bugdaý etr., Industrial köç.1 geçelge, jaý 9.., +993 12 41385865 814453 , www.teronum.com

2022-05-12 13:36:36

"Ter" hojalyk jemgyýeti

Ahal welaýaty, bäherden etr., Mürçe geňeşligi,+993 12 41385865 101749 , termiweler@gmail.com

2022-05-12 13:36:36

Telekeçi Ibragimowa Zereý

Ahal welýaty, Gökdepe etr., Ahal d/b. ,+9931280-64-28 , www.maksadaokgunly.com

2022-05-12 13:36:36

"Nurly meýdan" daýhan hojalygy

Aşgabat ş, A.Nyýazow şaýoly 174-nji jaý, +99312 21-15-81/82 , nurly.meydan@gmail.com

2022-05-12 13:36:36

"Hoşzaman" hususy kärhana

Aşgabat ş, Türkmenbaşy şaýoly 81, 9-njy gat, +99312-22-74-70/71

2022-05-12 13:36:36

"Altyn jüýje" hojalyk jemgyýeti"

Ahal welaýaty, Gökdepe etr., Türkmenistan d/b., +993 12 41385861 990040 , info.altynjuyje@gmail.com

2022-05-12 13:36:36