Habarlaşmak: (+99312) 39 89 81

Habarlaşmak | Dil saýlaň

Baş sahypa

Ýerli markalar

“Täç hil” HK

Ahal wel, Ak-Bugdaý etrabynyň senagat zolagy, Zümerret köçe 38, +99363-77-20-29 , sales@tachil.com

2022-05-12 13:36:36

“Gujurly Inžener” HJ

1972 (Ata türk) köçesiniň 82-nji jaýy, +99365 041011 , Gujurlyinzhener@gmail.com

2022-05-12 13:36:36

“Aýdyň gijeler” HJ

Aşgabat ş, Täşli Gurbanow 40, +993 12 34-76-80 , aydin.g.office@gmail.com

2022-05-12 13:36:36

Telekeçi Karanow Ruslanbek

Balkan welaýaty, Türkmenbaşy ş., Ýedigen köç., jaý 17/7, +99362 215555 , +99361 887888

2022-05-12 13:36:36

“Türkmen senet” HJ

Ahal wel, Ak bugdaý etr, Gämi geňeşligi, +99312 57-53-40, info@turkmensenet.com

2022-05-12 13:36:36

“Türkmen ýyldyzy” HK

Lebap welaýaty, Saýat etr., Sakar şäherçesi, S. Nyýazow ad. köç. Jaý 1/A., +993433 27011/12 , n.agamamedova@yyldyz.com

2022-05-12 13:36:36

“Kökçi” HJ

Aşgabat ş., Türkmenbaşy şaýolunyň 81-nji jaýynyň 4-nji gaty , +99365 613835 , +99312 965135 , kokchihj@mail.ru

2022-05-12 13:36:36

“Altyn Nal” HK

Ahal welaýaty, Ak bugdaý etraby, TSTB zolagy, köçesiniň Zergär köçesiniň 10-njy jaýy,+99364 227000 , agamamet@gmail.com

2022-05-12 13:36:36

“Gündogar şöhlesi” HK

Ahal welaýaty, Kaka etraby, Kaka şäheriniň 15-nji km-ligi, +99362 772999 gundogarshohlesi@gmail.com

2022-05-12 13:36:36

"Berk menzil gurluşyk" HJ

Aşgabat ş. Türkmenbaşy şaýoly 81, 11-nji gat. +99362-46-92-15 , +993 12-22-71-49 , ahmedova.sabina26@gmail.com

2022-05-12 13:36:36

"Kanagatly nesil" HK

Aşgabat şäheriniň 1958 (N.Andalyp) köçesiniň 334-nji jaýy, +99365 815470 , azataby@mail.ru

2022-05-12 13:36:36

Telekeçi Babaýew Kamaladdin

Aşgabat ş, Sport Işewürlik Merkez 9-njy gat, Ofis 1, , +99361 304184 , +99361 390910 www.eksir.biz , info@eksir.biz

2022-05-12 13:36:36