Habarlaşmak: (+99312) 39 89 81

Habarlaşmak | Dil saýlaň

Baş sahypa

Ýerli markalar

"Elin balyk" HJ

Ahal welaýaty, Ak bugdaý etr., Garagum derýasynyň 759 km., 65-93-24 , elinbalyk@mail.ru

2022-05-12 13:36:36

"Toý zaman" hojalyk jemgyýeti

Aşgabat ş, Köpetdag etr, 1958 köçe, 73-nji jaý, +99312-76-31-44, toyzaman.hj@gmail.com

2022-05-12 13:36:36

"Hazar Balyk" AGPJ

Balkan welaýaty, Türkmenbaşy etr., Türkmenbaşy-Balkanabat ýolunyň 3 km, +993 12 413858 , www.hazarbalyk.com

2022-05-12 13:36:36

Telekeçi Meredow Arslan

Aşgabat ş., Büzmeýin etr., Abadan şaýoly, jaý 260., +993 64-43-57-58, +993 63-73-89-99 , Arslan_52@mail.ru

2022-05-12 13:36:36

Telekeçi Nuryýew Gurbanmuhammet

16-89-89 , 71-77-68

2022-05-12 13:36:36

"Mahmal Zip" hojalyk jemgyýeti

Aşgabat ş.,A. Annaýew, jaý 23., +99361 992323 , biyat@zip.tm , www.zip.tm

2022-05-12 13:36:36

"Biýat" hojalyk jemgyýeti

Aşgabat ş.,A. Annaýew, jaý 23., +99361 992323 , biyat@zip.tm , www.zip.tm

2022-05-12 13:36:36

Telekeçi Annageldiýew Çarýar

Aşgabat ş., Bagtyýarlyk etr., Garagum köç., jaý 10., +99365-62-58-69 , www.archalyk.com

2022-05-12 13:36:36

"Berk Akar" hususy kärhanasy

Aşgabat ş., Görogly köç., “Delfin” Dynç alyş seýilgähi, +99364 552293 , berkyashlyk@gmail.com

2022-05-12 13:36:36

"Parahat" hususy kärhana

Aşgabat ş., Büzmeýin etraby, Aşgabat-Gök depe aýlaw ýoly, 25 km., +99365-56-74-93, info@parahat.biz , www.parahat.biz

2022-05-12 13:36:36

"Miweli oba" hojalyk jemgyýeti

Ahal welaýaty, Gökdepe etr. Köpetdag d/b., +99365-70-44-24 ,

2022-05-12 13:36:36

"Ak ýaprak" hojalyk jemgyýeti

Aşgabat ş., 10 ýyl Abadançylyk köç., jaý 159 ., +99365-66-01-99 , www.akyaprak.tm

2022-05-12 13:36:36