Habarlaşmak: (+99312) 39 89 81

Habarlaşmak | Dil saýlaň

Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel ─ 2023» atly XVI halkara sergisi we ylmy maslahaty