23.02.2024 Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Halk Maslahatynyň Prezidiumynyň mejlisini geçirdi

22.02.2024 Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti, Premýer-ministriniň orunbasary bilen duşuşdy

20.02.2024 Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

18.02.2024 Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň 16 ýyllygy mynasybetli sergi geçiriler

17.02.2024 Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisiMAGLUMATLAR
Galereýa


Welaýatlardaky şahamçalar

Balkan Mary Daşoguz Lebap Aşgabat Ahal
Aşgabat şäher Söwda-senagat edarasy
Salgysy:
Aşgabat ş, Çandybil köçesi 143
Elektron poçta:
info@cci.gov.tm
Working hours:
9:00-18:00
Telefon:
(+99312) 39 89 81