Habarlaşmak: (+99312) 39 89 81

Habarlaşmak | Dil saýlaň

Baş sahypa

Täzelikler

Kazanda Russiýanyň iň uly "Kazanforum Halal Expo" sergisi geçdi.


Card image cap

18-nji maýdan 19-njy maý aralygynda Kazanda, Kazan Expo Halkara Sergi Merkeziniň ýerinde, her ýyl "RUSSIA HALAL EXPO-2023" halkara sergisi geçirildi. Bu Russiýada Yslam ykdysadyýetindäki maýa goýumlary we infrastruktura taslamalaryna bagyşlanan iň uly waka boldy.

Sergi, Azerbaýjan, Türkmenistan, Bahreýn, Müsür, Indoneziýa, Eýran, Gazagystan, Gyrgyzystan, Saud Arabystany, Malaýziýa, BAE, Pakistan, Türkiýe, Özbegistan, Filippinler we Şweýsariýa ýaly 16 ýurtdan 3000-den gowrak wekili ýygnan "Russiýa - Yslam dünýäsi: Kazanforum 2023" XIV halkara ykdysady forumynyň çäginde gurnaldy.

Sergide halal pudagyň dürli pudaklary: azyk önümleri, kosmetika, egin-eşik, esbaplar, öý himiki serişdeleri we başgalar görkezildi. Şeýle hem sergi yslam maliýe, maşyn gurluşygy we agrosenagat pudagyny ösdürmek üçin innowasion tehnologiýalary we çözgütleri görkezdi.

Aýratynam, onlarça başlangyç önümlerini we hyzmatlaryny köp sanly sarp edijä we potensial hyzmatdaşlara görkezip biljek Russiýanyň “Halal bazary” zonasy boldy.

“Russia Halal Expo-2023” sergisi, işewürlik taslamalaryny öňe sürmek we ösdürmek, foruma gatnaşyjylaryň arasynda konstruktiw gepleşik gurmak we Russiýa bilen Yslam dünýäsiniň arasyndaky hyzmatdaşlygyň täze geljegini kesgitlemek üçin özboluşly platforma boldy.