Baş sahypa

TSSE Täzelikler

Türkmenistan we Tatarystan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy güýçlendirýär.

12.03.2023
Card image cap

2023-nji ýylyň 15-nji martynda «Ýyldyz» myhmanhanasynyň mejlisler zalynda iki ýurduň işewür toparlarynyň forumy - söwda, ykdysady, ylmy, tehniki we medeni meseleler boýunça bilelikdäki türkmen-tatarystan iş toparynyň ýygnagynyň çäginde geçiriler.

Ikitaraplaýyn ýygnaga energiýa, senagat önümçiligi, awtoulag, awiasiýa we gämi gurluşygy, derman, oba hojalygy we azyk ýaly pudaklarda işleýän döwlet edaralarynyň wekilleri, Türkmenistan we Tatarystan respublikasynyň dürli bölümleriniň we kompaniýalarynyň ýolbaşçylary gatnaşar.

Uzak möhletleýin esasda gurlan netijeli aragatnaşyklary gurmagyň köp sanly meselesini ara alyp maslahatlaşmak meýilleşdirilýär.


Bulary hem okaň