Habarlaşmak: (+99312) 39 89 81

Habarlaşmak | Dil saýlaň

Baş sahypa

Täzelikler

«Iran Prože» atly ýöriteleşdirilen sergide Eýran ykdysadyýetiniň esasy pudagy bolan awtoulag önümçiliginiň naýbaşy nusgalary görkezilýär


Eýran Yslam Respublikasynyň ykdysadyýetiniň esasy pudagy bolan awtoulag önümçiligi «Iran Prože» atly ýöriteleşdirilen sergide aýratyn ähmiýete eýe boldy. Ýurduň 100-e golaý kompaniýasynyň önümleri we hyzmatlary barada umumy maglumatlar berilýän pawilýonlar serginiň myhmanlarynyň ünsüni özüne çekdi. Bu sergä diňe bir Eýran Yslam Respublikasynda däl, eýsem Ýakyn Gündogarda we Demirgazyk Afrikada iň iri awtoulag öndüriji kompaniýa  hökmünde tanalýan «Iran Hodro Industrial» (IKCO)  gatnaşýar. Bu kompaniýa her ýylda ýeňil we ýük awtoulaglaryň, ýolagçy awtobuslarynyň, pikaplaryň bir milliondan gowragyny öndürip, dünýäde öňdebaryjy orunlaryň birini eýeleýär.

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň

Metbugat gullugy.