Habarlaşmak: (+99312) 39 89 81

Habarlaşmak | Dil saýlaň

Ýurdumyzda «Saglygy goraýyş, bilim we sport Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe» atly halkara sergisi-2023