Habarlaşmak: (+99312) 39 89 81

Habarlaşmak | Dil saýlaň

Baş sahypa

Ýurdumyzyň ykdysady ösüşine bagyşlanan "Senagat-innowasion modeli ýurdumyzyň esasy strategiki ugry" atly ylmy-amaly maslahat

21.09.2023