Baş sahypa

Maslahatlar

Serginiň ady:
Türkmenistanyň Diplomatik işgärleriniň güni mynasybetli dabaraly maslahat
Serginiň senesi:
18.02.2024
Habarlaşmak:
(+99312) 39 89 81
Serginiň ady:
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 16 ýyllygy mynasybetli sergi hem-de Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň maslahaty
Serginiň senesi:
17.03.2024-19.03.2024
Habarlaşmak:
(+99312) 39 89 81
Serginiň ady:
«Türkmen bedewi we dünýäniň seýisçilik sungaty» atly XVI halkara ylmy maslahaty, Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň XIV mejlisi
Serginiň senesi:
24.04.2024 - 28.04.2024
Habarlaşmak:
(+99312) 39 89 81
Serginiň ady:
Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli Türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň XXIV mejlisi
Serginiň senesi:
26.05.2024
Habarlaşmak:
(+99312) 39 89 81
Serginiň ady:
Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybetli maslahat
Serginiň senesi:
05.06.2024
Habarlaşmak:
(+99312) 39 89 81
Serginiň ady:
«Uglewodorod ýataklaryny özleşdirmekde innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmagyň ekologiki jähtleri» atly halkara ylmy-amaly maslahaty
Serginiň senesi:
05.06.2024-06.06.2024.
Habarlaşmak:
(+99312) 39 89 81
Serginiň ady:
«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahaty
Serginiň senesi:
12.06.2024-13.06.2024.
Habarlaşmak:
(+99312) 39 89 81
Serginiň ady:
Hazar deňziniň güni mynasybetli maslahat
Serginiň senesi:
12.08.2024
Habarlaşmak:
(+99312) 39 89 81
Serginiň ady:
Ýurdumyzyň ykdysady ösüşine bagyşlanan «Sanly we ýaşyl ykdysadyýet – durnukly ykdysady ösüşi üpjün etmegiň şerti» atly ylmy-amaly maslahat
Serginiň senesi:
20.09.2024
Habarlaşmak:
(+99312) 39 89 81
Serginiň ady:
«Saglygy goraýyş, bilim we sport Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe» atly halkara sergisi we ylmy maslahaty
Serginiň senesi:
10.09.2024-12.09.2024.
Habarlaşmak:
(+99312) 39 89 81
Serginiň ady:
Halkara maýa goýum forumy
Serginiň senesi:
30.10.2024-31.10.2024
Habarlaşmak:
(+99312) 39 89 81
Serginiň ady:
«Türkmenistanyň gurluşygy, senagaty, energetikasy-2024» atly halkara sergisi we «Türkmenistanyň gurluşyk, senagat, energetika pudaklarynyň ösüşi» atly maslahat
Serginiň senesi:
3.11.2024-5.11.2024.
Habarlaşmak:
(+99312) 39 89 81
Serginiň ady:
Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel – 2024» atly halkara sergisi we ylmy maslahaty
Serginiň senesi:
14.11.2024-16.11.2024.
Habarlaşmak:
(+99312) 39 89 81
Serginiň ady:
«Sanly çözgüt - 2024» atly innowasion taslamalaryň bäsleşigi
Serginiň senesi:
16.11.2024.
Habarlaşmak:
(+99312) 39 89 81
Serginiň ady:
«Halkara ulag-üstaşyr geçelgeleri: özara arabaglanyşyk we ösüş-2024» atly halkara maslahaty we sergisi
Serginiň senesi:
26.11.2024-27.11.2024.
Habarlaşmak:
(+99312) 39 89 81
Serginiň ady:
«Türkmenistanda syýahatçylygy ösdürmegiň esasy ugurlary we mümkinçilikleri» atly halkara maslahaty
Serginiň senesi:
27.03.2024 - 28.03.2024
Habarlaşmak:
(+99312) 39 89 81