Habarlaşmak: (+99312) 39 89 81

Habarlaşmak | Dil saýlaň: tkenru

Baş sahypa

Habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Halkara täjirçilik arbitraž merkezini döretmegi tabşyrdy

Türkmenistanyň Prezidenti Halkara täjirçilik arbitraž merkezini döretmek baradaky degişli tabşyrygy Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisiniň barşynda Türkmenistanyň Adalat ministri Begmyrat Muhamedowa berdi. 

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň ýanyndaky Halkara täjirçilik arbitraž merkezi, halkara tejribelerine esaslanyp, içerki we daşarky maýa goýujylar üçin özüne çekiji ýagdaý bolan hökümete dahylsyz halkara täjirçilik arbitraž kazyýetleriniň işini ýola goýmak maksady bilen dörediler diýip, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.