Habarlaşmak: (+99312) 39 89 81

Habarlaşmak | Dil saýlaň: tkenru

Baş sahypa

Habarlar

Pandemiýa garamazdan, Türkmenistanyň we Gazagystanyň arasynda haryt dolanyşygynyň göwrümi artýar

Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, şu ýylyň ýanwar-maý aýlary aralygynda Türkmenistan bilen Gazagystanyň arasynda haryt dolanyşygy 49% göterim artdy. «finprom.kz» saýtynda habar berlişi ýaly, Gazagystana eksport edilýän türkmen harytlarynyň möçberi 80% göterimden gowrak ýokarlandy. 

Hususan-da, Türkmenistan bu goňşy döwlete oba hojalyk önümlerini ― pomidor, sogan ýaly azyk harytlaryny we dokma, polietilen, ýangyjy çalgylaryny ugradýar.