Habarlaşmak: (+99312) 39 89 81

Habarlaşmak | Dil saýlaň: tkenru

Baş sahypa

Daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň söwda teklipleri

№1 «Завод Топливного Оборудования» kompaniýasy

Nasos bilen çekip guýmak, filtrlemek, saklamak, dürli suwuklyklary daşamak hyzmatlaryny ýerine ýetirmek boýunça ýangyç enjamlaryny hödürleýär.

 

Habarlaşmak üçin maglumatlar

Tel: +7 (351) 223-50-69;

E-mail: opzto@chzto.ru.

Russiýa Federasiýasy

№2 «ПЕРМЛЕСГРУПП» kompaniýasy

Hwoý ýa-da ýolka agajyndan ýasalan (guradylan, tebigy çyglandyrylan, standart ölçegli we buýrujynyň ölçegine laýyk göwrümde bir aýda 5000 kub metre çenli ýasalan tagtalar) materiýallary hödürleýär.

Russiýa Federasiýasy

№3 «Мой Дом» kompaniýalar topary

Aşakda sanalýan önümleri hödürleýär: Togalak agaç, kesilen, gury hem-de çig tagtalary ýasamak üçin ulanylýan agaç hilleri: dub agajy, dagdan agajy, buk agajy, gaýyň agajy, listwennisa agajy, sosna agajy, arça agajy hem-de pihta agajy. Arassalanan şpon, ýangyç owuntyklary, briketler; tebigy agaçdan we egrildilip ýasalýan mebel tagtalary; terrasa üçin örülýän we gaplyk üçin ulanylýan tagtalar, tebigy agaçdan ýasalýan poddonlar we kabel ýygnalýan barabanlar; ýaşaýyş jaýlar üçin tebigy agaçdan ýasalýan giriş we otag aralygyndaky gapylar; agaçdan ýasalýan wannalar we paneller.

Rusýa Federasiýasy

№4 «Абзал и Компания»

«Абзал и Компания» - Gazagystan tüwi önümçiliginde öňdebaryjy kärhanadyr. Kompaniýa tüwi öndürmek, gaýtadan işlemek we tüwi önümlerini içerki bazara, şeýle hem eksporta satmak bilen meşgullanýar.

 

Habarlaşmak üçin maglumatlar

Tel: +7 (7242) 25 01 01;

E-mail: abzalcompany@mail.ru; gulnur@abzal.org.

Gazagystan Respublikasy

№5 HPJ «Завод «Фрегат»

Bu kärhana oba hojalyk, azyk we gaýtadan işleýän pudaklar üçin tehnikalary öndürmek boýunça Ukrainada öňde baryjy kärhanalaryndan biridir. Eksport üçin hödürlenýän önümler: gün elektrik stansiýalary üçin suwaryş maşynlary, diwarlar we metal gurluşlar.

 

Habarlaşmak üçin maglumatlar

Tel: (050) 366-27-75; (050) 421-14-55;

E-mail: mail@fregat.mk.ua.

Ukraina

№6 «Белшина» APJ

Awtoulaglar, ýük awtoulaglary, agyr ulaglar, ýol gurluşyk we göteriji ulaglar, elektrik ulaglary, awtobuslar, traktorlar we oba hojalyk maşynlary üçin teker hödürleýär.

 

Habarlaşmak üçin maglumatlar

Tel.: +375 (225) 70-89-50

Faks: +375 (225) 70-90-53, 41-14-57

E-mail: belshina@belshina.by

Belarus Respublikasy

№7 «Бобруйский завод биотехнологий» APJ

Tehniki we iýmit etil spirtlerini hödürleýär.

 

Habarlaşmak üçin maglumatlar

Tel: 8 (0225) 71-59-38; 8 (0225) 71-60-88

E-mail: gidroliz@mail.ru

Belarus Respublikasy

№8 «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» APJ

Oba hojalygy we umumy tehniki maksatlar üçin niýetlenen ulaglary, şeýle hem sarp ediş harytlaryny hödürleýär.

 

Habarlaşmak üçin maglumatlar

Tel: +375 (225) 72-41-52

E-mail: delo@bobruiskagromach.com

Belarus Respublikasy

№9 «Бобруйсксельмаш» APJ

Awtoulaglar, ýük awtoulaglary, agyr ulaglar, ýol gurluşyk we göteriji ulaglar, elektrik ulaglary, awtobuslar, traktorlar we oba hojalyk maşynlary üçin teker hödürleýär.

 

Habarlaşmak üçin maglumatlar

Tel: +375 (225)-59-06-01; +375 (225)-59-07-93

E-mail: bobruiskselmash@mail.ru

Belarus Respublikasy

№10 «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» APJ

Oba hojalygy we şäher hyzmatlary üçin traktor enjamlaryny şeýle hem ätiýaçlyk şaýlary we tigir diskleri hödürleýär.

 

Habarlaşmak üçin maglumatlar

Tel: +375 225 45 04 49; +375 225 46 77 86

E-mail: info@bztda.com

Belarus Respublikasy

№11 «Бобруйский машиностроительный завод» APJ

Nebiti gaýtadan işleýän, nebithimiýa, magdan metallurgiýasy, pulpa we kagyz, energiýa, sement senagaty, şeýle hem şäher, senagat we oba suw üpjünçilik kärhanalarynda galyndy suwuklyklaryny nasoslamak üçin merkezden gaçyryş nasoslaryny hödürleýär.

 

Habarlaşmak üçin maglumatlar

Tel: (+375-225) 74-48-65, 74-40-70

Faks: (+375-225) 74-48-65, 74-40-70

E-mail: mail@bmbpump.by

Belarus Respublikasy

№12 «Алан» JÇJ

Kolbasa we et önümleriniň 150-den gowrak görnüşi bolan «Алан» eti gaýtadan işleýän zawod bolup, eksport üçin hödürlenilýän önümler: kolbasa, et tagamlary we konserwirlenen et.

 

Habarlaşmak üçin maglumatlar

Tel/faks: +38 (056) 777-18-45

Tel: +38 (056) 371-23-02

E-mail: office@alan.ua

Ukraina

№13 Красиловский агрегатный завод» Döwlet kärhanasy

Krasilowskiý agregat zawody Döwlet kärhanasy  täjirçilik we senagat enjamlaryny esasy üpjün ediji bolup, hödürlenilýän önümler: gaty ýangyç gazanlar, gaz gazanlar, gaz konwektorlary.

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.
 

Ukraina

№14 «Слуцкий сыродельный комбинат» APJ

«Слуцкий сыродельный комбинат» APJ
«Слуцкий сыродельный комбинат» APJ esasy peýnir öndüriji kärhanalaryň biridir. Peýnirleriň 40-dan gowrak görnüşini öz içine alýar.

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

Belarus Respublikay

№15 «Равлик» JÇJ

Ortaýer deňzi we Afrika ulitkalaryny (balykgulaklary) ösdürip ýetişdirmekde öňdebaryjy kompaniýalaryň biri bolup, eksport üçin hödürlenýän önümler: ulitka mukin, ulitka şiresi, ulitka işbili.

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.
 

Ukraina