Habarlaşmak: (+99312) 39 89 81

Habarlaşmak | Dil saýlaň: tkenru

Baş sahypa

Kärhanalarymyz

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň «Türkmenbaşyekspertiza» kärhanasy

  • Harydyň mukdary we hili boýunça ekspertizany geçirmek;
  • Harydyň gelip-çykyş sertifikatyny bermek;
  • ТН-ВЭД kodyny almakda ýardam bermek;
  • Gümrük dellalynyň işi;

 

 

Salgysy:   Türkmenistan, 745000, Türkmenbaşy ş. D.Azady köçesi, 49 jaýy
Telefon:   (+993 243) 2-43-60, 2-09-58
Faks:   (+993 243) 2-43-60, 2-09-58
Elektron poçta:   turkmenbashiekspertiza@mail.ru