Habarlaşmak: (+99312) 39 89 81

Habarlaşmak | Dil saýlaň

Baş sahypa

Täzelikler

2022-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlarynda Türkmenistan Özbegistanyň iň uly 10 daşary söwda hyzmatdaşlary sanawyna girdi


2022-nji ýylyň 11 aýynyň görkezijilerine görä, Türkmenistan Özbegistanyň iň uly 10 daşary söwda hyzmatdaşlary sanawyna girdi. Bu, Özbegiýanyň Döwlet statistika komitetine salgylanyp, Trend tarapyndan habar berildi.

Şu ýylyň ýanwar-noýabr aýlary aralygynda Özbegistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky söwda dolanyşygy geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 12,7% ýokarlandy we 858,6 million ABŞ dollary boldy.

Şol bir wagtyň özünde Özbegistan 674,3 million dollarlyk türkmen harytlaryny import etdi we 184,3 million dollarlyk Türkmenistana eksport etdi.

Çeşme geçen ýyl Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky söwda dolanyşygynyň 881,9 million ABŞ dollaryna barabar bolandygyny, bu bolsa 2020-nji ýyldakydan 61% ýokarydygyny belleýär.

2022-nji ýylyň birinji ýarymynda Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky söwda dolanyşygynyň 418,2 million dollar bolandygyny ýadyňyzdan çykarmaň.