Habarlaşmak: (+99312) 39 89 81

Habarlaşmak | Dil saýlaň

Baş sahypa

Täzelikler

Türkmen işewür toparlary "Russiýada öndürilen" halkara eksport forumyna gatnaşmaga çagyrylýar


2022-nji ýylyň 20-nji oktýabryndan 22-nji oktýabry aralygynda Russiýa Federasiýasynyň Moskwa şäherinde "Russiýada öndürilen" halkara eksport forumy geçiriler, oňa Türkmenistanyň işewür toparlarynyň wekilleri gatnaşyp bilerler.

Forumyň maksady - Russiýa Federasiýasynyň daşary ýurtly işewürleri bilen hyzmatdaşlygyny ösdürmek, şeýle hem bu forumda ikitaraplaýyn duşuşyklar geçirilmegi meýilleşdirilen.

Forum bilen gyzyklanýan türkmen işewürleri maglumat almak üçin Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasyna şu telefon belgisi arkaly ýüz tutup bilerler: (+993 12) 39 88 38, +993 65 65 93 29. E-mail: mahri.exhibition.cci.tm@gmail.com