Çäräniň ady

Geçirilyan wagty we ýeri

Guramaçylar

  • “Kitap - hyzmatdaşlygyň we osuşim ýoly” atly neşir önümleriniň  XIII halkara kitap sergi- ýarmarkasy we ylmy maslahaty

5-6-njy noýabr (Aşgabat şäheri)

Türkmen döwlet neşirýat gullugy, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

  • “Bilim we sport Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe” atly halkara sergisi we ylmy maslahaty

14-15-nji noýabr (Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Bilim ministrligi,
Türkmenistanyň Sport we yaşlar syýasaty ministrligi, Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy

  • “Bagtyýarlyk döwrüniň teatr sungaty” atly III halkara festiwaly

16-21-nji noýabr (Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi

  • Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel - 2019» atly XII halkara sergisi we ylmy maslahaty
27-28-nji noýabr (Aşgabat şäheri)

Türkmenistanyň Senagat we Kommunikasiýa ministrliginiň "Türkmenaragatnaşyk"
agentligi, 

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy
Скачать шаблоны Joomla бесплатно!