Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy
744000, ş. Aşgabat,Çandybil şaýoly 143
tel: 99312 398892, fax: 99312 398920

Täjirçilik teklip

Ukraina

• «Агро Пром Сфера» kompaniýasy

«Агро Пром Сфера» kompaniýasy «DEMETRA» söwda ady bilen ýokary hilli ekiş we ýer işläp bejerýän tehnikalary şeýle hem ätýaçlyk şaýlaryny öndürýär. Pluglary, boronalary, kultiwatorlary, pnewmatik topragy agdaryş enjamlary, däne seýalkalary we başga oba hojalyk tehnikalary hödürleýär.

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy
744000, ş. Aşgabat,Çandybil şaýoly 143
tel: 99312 398892, fax: 99312 398920

Täjirçilik teklip

Moldowa Respublikasy

• «CONSERV GRUP» kompaniýasy

«Conserv GRUP» kompaniýasy Moldowa Respublikasynda adaty ekologiki arassa taýdan ösdürilip ýetişdirilýän gök önümlerden we miwelerden taýýarlanylýan konserwler we şireli suwlary hödürleýär.

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy
744000, ş. Aşgabat,Çandybil şaýoly 143
tel: 99312 398892, fax: 99312 398920

Täjirçilik teklip

Ukraina

• «КТ УКРАИНА» kompaniýasy

Bu baş milli «Dnipro-М», «Foresta» we «Ataman» kompaniýalary adyndan gurluşyk harytlary öndüriji we distribýutor kompaniýadyr. Kebşirleýji enjamlary, el elektrik guraly, seýilgäh we bag-bakja üçin ulanylýan tehnikany, abraziwden edilen guraly, harajat materiýallary hödürleýär. Kompaniýa «Dnipro-М» firma magazinini Türkmenistanda açmak maksady bilen Türkmenistanyň distribýutorlary bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmagy meýilleşdirýär.

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy
744000, ş. Aşgabat,Çandybil şaýoly 143
tel: 99312 398892, fax: 99312 398920

Täjirçilik teklip

Özbegistan Respublikasy

• «Самаркандский Автомобильный Завод» kompaniýasy

«СамАвто» kompaniýasy - Awtobuslary hem-de ýeňil we orta ýük göteriji ulaglary öndüriji zawod.

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy
744000, ş. Aşgabat,Çandybil şaýoly 143
tel: 99312 398892, fax: 99312 398920

Täjirçilik teklip

Rusýa Federasiýasy

• «Мой Дом» kompaniýalar topary

Aşakda sanalýan önümleri hödürleýär:
Togalak agaç, kesilen, gury hem-de çig tagtalary ýasamak üçin ulanylýan agaç hilleri: dub agajy, dagdan agajy, buk agajy, gaýyň agajy, listwennisa agajy, sosna agajy, arça agajy hem-de pihta agajy. Arassalanan şpon, ýangyç owuntyklary, briketler; tebigy agaçdan we egrildilip ýasalýan mebel tagtalary; terrasa üçin örülýän we gaplyk üçin ulanylýan tagtalar, tebigy agaçdan ýasalýan poddonlar we kabel ýygnalýan barabanlar; ýaşaýyş jaýlar üçin tebigy agaçdan ýasalýan giriş we otag aralygyndaky gapylar; agaçdan ýasalýan wannalar we paneller.

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!