Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy
744000, ş. Aşgabat,Çandybil şaýoly 143
tel: 99312 398892, fax: 99312 398920

Täjirçilik teklip

Ukraina

• «АРИЄС-УКРАИНА» kompaniýasy

Agaçlary birinji we ikinji tapgyrda ownadýan, gurluşyk galyndylary ownadýan, beton ownadýan, metal böleklerini ownadýan, tehniki enjamy hödürleýär.

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.