Habarlaşmak: (+99312) 39 89 81

Habarlaşmak | Dil saýlaň

Baş sahypa

Aziýa Ösüş Bankynyň (ADB) geçirýän çäresine çakylyk

17.08.2023

2023-nji ýylyň 12-nji sentýabrynda Hindistanyň Haýdarabat şäherinde ADB bilen Hindistanyň Eksport-Import banky ( EXIM), Geňeşçilik-Inženerçilik Assosasiýasy (CEAI), Eksport Guramalarynyň  Federasiýasy (FIEO), Söwda Senagat Edaralar Federasiýasy (FICCI), Gurluşykçylar Asossasiýasy (BAI) we Milli Awtoýol Gurluşykçylaryň Federasiýasy (NHBF) bilen bilelikde “Işewürlik Mümkinçilikleri boýunça Seminary” geçirilýär we bu çärä Türkmenistanyň işewürleri gatnaşmaga çagyrylýar.

Registrasiýa üçin salgy:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx

Habarlaşmak üçin

Tel: (+99312) 398898, 39-88-91, 39-88-92, 39-88-93, 39-88-94, 39-88-96, 

       39-88-97, 39-89-55, 39-88-51

       E-poçta: ccitm.int@gmail.com