Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy
744000, ş. Aşgabat,Çandybil şaýoly 143
tel: 99312 398892, fax: 99312 398920

Täjirçilik teklip

Türkmenistan

«ПЕРМЛЕСГРУПП» kompaniýasy «Akylly tilsimat» HJ

«Akylly tilsimat» HJ «Messe Frankfurt GmbH» kompaniýasynyň Türkmenistandaky resmileşdirilen wekili bolup dürli halkara çärelerine gatnaşmaga ýardam bermekde şol sanda meýdançany saýlamakda hem-de stendi bezemekde toplumlaýyn hyzmatlaryny hödürleýär.

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy
744000, ş. Aşgabat,Çandybil şaýoly 143
tel: 99312 398892, fax: 99312 398920

Täjirçilik teklip

Russiýa Federasiýasy

«ПЕРМЛЕСГРУПП» kompaniýasy

Hwoý ýa-da ýolka agajyndan ýasalan (guradylan, tebigy çyglandyrylan, standart ölçegli we buýrujynyň ölçegine laýyk göwrümde bir aýda 5000 kub metre çenli ýasalan tagtalar) materiýallary hödürleýär.

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy
744000, ş. Aşgabat,Çandybil şaýoly 143
tel: 99312 398892, fax: 99312 398920

Täjirçilik teklip

Russiýa Federasiýasy

• «Ak Ussa» HJ «Завод Топливного Оборудования» kompaniýasy

Nasos bilen çekip guýmak, filtrlemek, saklamak, dürli suwuklyklary daşamak hyzmatlaryny ýerine ýetirmek boýunça ýangyç enjamlaryny hödürleýär.

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy
744000, ş. Aşgabat,Çandybil şaýoly 143
tel: 99312 398892, fax: 99312 398920

Täjirçilik teklip

Türkmenistan

• «Ak Ussa» HJ

Grafiki bezeg, taslamak, çyzgy we modelirleme ýaly dizaýn hyzmatlaryny hödürleýär.
Klining hyzmatlarynyň ähli görnüşleri,kärhanalaryň işleriniň anyklaýyşy,üşewür administratiw we kompaniyalaryň işleriniň dolandyryş işi,menedjment we klining meseleleri boýunça maslahat beriş,kompaniýalaryň resminamalarynyň dolanyşygyny we içeri iş düzgün-kadalaryny işläp taýýarlamak.

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy
744000, ş. Aşgabat,Çandybil şaýoly 143
tel: 99312 398892, fax: 99312 398920

Täjirçilik teklip

Özbegistan Respublikasy

«Mega Invest Industrial» kompaniýasy

Bazaltdan öndürilen (armatura, fibra, çagyl, süýüm) gurluşyk materiýallary hödürleýär.

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

 

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!