Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy
744000, ş. Aşgabat,Çandybil şaýoly 143
tel: 99312 398892, fax: 99312 398920

Täjirçilik teklip

Ukraina

• «НВП «НКЭМЗ» kompaniýasy

Elektrik hereketlendirijileri we generatorlary, şahta wentilýatorlary, gurallary hödürleýär.


Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy
744000, ş. Aşgabat,Çandybil şaýoly 143
tel: 99312 398892, fax: 99312 398920

Täjirçilik teklip

Rusýa Federasiýasy

• «Завод Теплогарант» kompaniýasy

«Завод Теплогарант» kompaniýasy, ilki bilen “mugt” ýangyçda işleýän, durmuş we ýarym senagat pirolizli gazanlaryň täze işläp taýýarlamasyny hödürleýär. Ençeme goýunlaryň, geçileriň we iri şahly mallaryň saklanýan ýerlerinde, gyşyna basylyp ýatan ders, tomsuna guradylýar we pirolizli gazanlar üçin öndümli ýangyç bolup durýar. Haýwanlaryň guradylan dersi (tezegi) bölekleýin, briket (dörtburç görnüşde) we külke görnüşinde ulanylýar. Ondan başga-da gazanlar odunda, torfda we kömürde işläýer.


Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy
744000, ş. Aşgabat,Çandybil şaýoly 143
tel: 99312 398892, fax: 99312 398920

Täjirçilik teklip

Ukraina

• «Агро Пром Сфера» kompaniýasy

«Агро Пром Сфера» kompaniýasy «DEMETRA» söwda ady bilen ýokary hilli ekiş we ýer işläp bejerýän tehnikalary şeýle hem ätýaçlyk şaýlaryny öndürýär. Pluglary, boronalary, kultiwatorlary, pnewmatik topragy agdaryş enjamlary, däne seýalkalary we başga oba hojalyk tehnikalary hödürleýär.

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy
744000, ş. Aşgabat,Çandybil şaýoly 143
tel: 99312 398892, fax: 99312 398920

Täjirçilik teklip

Moldowa Respublikasy

• «CONSERV GRUP» kompaniýasy

«Conserv GRUP» kompaniýasy Moldowa Respublikasynda adaty ekologiki arassa taýdan ösdürilip ýetişdirilýän gök önümlerden we miwelerden taýýarlanylýan konserwler we şireli suwlary hödürleýär.

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy
744000, ş. Aşgabat,Çandybil şaýoly 143
tel: 99312 398892, fax: 99312 398920

Täjirçilik teklip

Ukraina

• «КТ УКРАИНА» kompaniýasy

Bu baş milli «Dnipro-М», «Foresta» we «Ataman» kompaniýalary adyndan gurluşyk harytlary öndüriji we distribýutor kompaniýadyr. Kebşirleýji enjamlary, el elektrik guraly, seýilgäh we bag-bakja üçin ulanylýan tehnikany, abraziwden edilen guraly, harajat materiýallary hödürleýär. Kompaniýa «Dnipro-М» firma magazinini Türkmenistanda açmak maksady bilen Türkmenistanyň distribýutorlary bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmagy meýilleşdirýär.

Habarlaşmak üçin maglumatlar bar.

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!