2018-nji ýylyň 16-njy awgustynda Türkmenabat şäherinde Türkmenistanyň Lebap welaýatynyň we Özbegistan Respublikasynyň Buhara welaýatynyň söwda-ykdysady, medeni-gumanitar ulgamdaky hyzmatdaşlygynyň çäklerinde türkmen-özbek işewür forumy geçirildi.
Bu foruma döwlet gurluşynyň wekilleri, senagatçylar we işewürler, Lebap welaýatynyň we Buhara welaýatynyň medeniýet işgärleri gatnaşdylar. Maslahata gatnaşyjylar welaýatlaryň arasynda öndürijilikli gatnaşyklar alyp barmaga uly mümkinçilikler bar diýip bellediler.
Işewür forumyň barşynda oňa gatnaşyjylara iki ýurduň söwda-senagat ulgamyndaky ösüşleri bilen tanyşdyrýan wideo şekilleri görkezildi.
Forumyň meýilnamasyna laýyklykda, iki ýurduň serhetýaka sebitlerinde senagatçylaryň we hususy telekiçileriň öndürýän önümleriniň sergisi hem girdi. Duşuşyk medeniýet işgärleriniň bilelikdäki konserti bilen tamamlandy.

www.mfa.gov.tm

Скачать шаблоны Joomla бесплатно!